Privacybeleid

De inzet van Lightspeed Systems voor uw privacy

Uw privacy is van cruciaal belang voor Lightspeed Systems. We hebben dit privacybeleid ontwikkeld om te beschrijven hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan. Lightspeed Systems zet zich volledig in voor de veiligheid en bescherming van uw privacy.

Lightspeed Systems biedt een verscheidenheid aan services ("Services") om technologiegebruikers, apparaten met internettoegang en internettoegang veilig te beheren. We begrijpen het belang van privacy voor onze online bezoekers, voor scholen die zich registreren voor onze Services ("Scholen") en voor studenten en personeel ("Eindgebruiker") van wie we toegang kunnen krijgen namens een School.

Onze toewijding:

 • We zullen altijd transparant zijn in de gegevens die we verzamelen en hoe deze worden gebruikt.
 • We oefenen dataminimalisatie uit en verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor de oplossingen en functies die de school heeft aangeschaft / gecontracteerd.
 • We zullen die gegevens altijd met de grootst mogelijke veiligheid en privacy behandelen.
 • We zullen nooit persoonlijke informatie van studenten verkopen; we zullen het nooit delen zonder de schriftelijke toestemming van de softwarelicentiehouders, en we zullen het nooit gebruiken om te proberen advertenties aan studenten te verkopen.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze Services en onze websites (inclusief, maar niet beperkt tot, lightspeedsystems.com, lsaccess.me, lsurl.me, lsfilter.com, lsmdm.com, lsoverride.me en relay.school) en beschrijft de stappen die we nemen om uw gegevens te beschermen. Het beschrijft de voorwaarden met betrekking tot ons gebruik van de persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden en verspreiden van informatie die nodig zijn voor de Services.

Houd er bij het navigeren tussen school en gerelateerde sites rekening mee dat het privacybeleid van andere partijen een rol kan spelen. Als u een van de Services gebruikt via een klant van Lightspeed Systems, heeft dit beleid geen voorrang op de voorwaarden van overeenkomsten tussen Lightspeed Systems en een andere partij, noch heeft het invloed op de voorwaarden van enige overeenkomst tussen een Eindgebruiker van de Services en hun werkgever, hun onderwijsinstelling of een derde partij. Zorg ervoor dat u de voorwaarden leest van elk privacybeleid dat u aangaat met andere partijen dan Lightspeed Systems, inclusief uw werkgever of onderwijsinstelling, aangezien dat beleid ook kan uitleggen hoe uw persoonlijke gegevens door die partijen worden gebruikt. Als u toegang hebt tot Lightspeed Systems via een externe, openbare of onbeveiligde internetprovider, houd er dan rekening mee dat alle informatie die u tijdens dergelijke toegang vrijgeeft of publiceert, door een dergelijke provider kan worden verzameld en dat Lightspeed Systems geen controle heeft en doet geen uitspraken over het mogelijke gebruik van deze informatie door een dergelijke aanbieder.

Houd er rekening mee dat elke School zijn instantie van de Services en alle bijbehorende gegevens die binnen die instantie worden verwerkt ("Schoolgegevens") beheert. Als je vragen hebt over de privacypraktijken van een school, neem dan contact op met de betreffende school. Voor meer informatie over wie de verwerkingsverantwoordelijke van gegevens is en onder welke omstandigheden, zie de “Uw rechten met betrekking tot uw gegevens” sectie hieronder.

We verzamelen de volgende soorten informatie:

Informatie over schoolpersoneel: Scholen beslissen welke gegevens worden geïntegreerd met onze Services. Wanneer een schoolbeheerder een school registreert bij Lightspeed Systems of online met ons correspondeert, vragen we om bepaalde informatie, waaronder een contactnaam, schoolnaam, schooldistrict, e-mailadres van de school, fysiek schooladres en/of accountnaam, telefoonnummer, functietitel, berichtinhoud en informatie met betrekking tot de informatiesystemen van de school. We kunnen ook informatie bewaren die door een school is verstrekt als de school ons een bericht stuurt, inhoud op onze website of via onze diensten plaatst, of reageert op e-mails of enquêtes. Zodra een School de Diensten van Lightspeed Systems gaat gebruiken, houden we de activiteiten met betrekking tot de Diensten bij. We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de Services te bedienen, te onderhouden en te leveren, inclusief klantenservice, ondersteuning en facturering; om ons aanbod en onze functionaliteit te analyseren; om te communiceren met onze scholen en websitebezoekers; om informatie uit te wisselen en gerelateerde diensten aan te bieden, zoals lidmaatschap van een gebruikersgroep en registratie van evenementen.

Leerlinggegevens: Lightspeed Systems heeft mogelijk toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie over studenten (“Studentengegevens”) tijdens het verlenen van Diensten aan een School, waaronder de naam van de student, het e-mailadres, apparaatinformatie/-ID's en gebruiksgegevens. We erkennen dat Studentgegevens vertrouwelijk zijn en dergelijke gegevens gebruiken voor enig ander doel dan om de Diensten namens de School te leveren. Lightspeed Systems ontvangt alleen leerlinggegevens van de school en heeft nooit rechtstreeks contact met de leerling. De school bevestigt dat zij de juiste toestemming van de ouders heeft verkregen voordat de leerling toegang krijgt tot de diensten. Lightspeed Systems heeft alleen toegang tot leerlinggegevens op verzoek van de school en alleen voor het uitvoeren van diensten namens de school.

We kunnen ook een inlog-ID voor het kind genereren die anders is dan de werkelijke naam van het kind of onder de leiding van de school staan, inlog- / authenticatiegegevens verzamelen via een identificatienummer van het studentinformatiesysteem of een ander systeem dat door de klant is aangewezen.

Bovenliggende gegevens: Wanneer een ouder de Services gebruikt, inclusief het ouderportaal, kan Lightspeed Systems hun volledige naam en e-mailadres verzamelen. We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de Services te bedienen, te onderhouden en te leveren, inclusief klantenservice en ondersteuning; om ons aanbod en onze functionaliteit te analyseren; en om met ouders te communiceren.

Ouders dienen het beleid voor acceptabel / verantwoord gebruik, sociale media, personeel en instructie van de school te raadplegen voor meer informatie over het beleid en de praktijken van de school voor het beschermen van kinderen op internet. Leraren worden eraan herinnerd om ook op de hoogte te zijn van hun verplichtingen onder de ethische normen voor docenten in hun land en om zich bewust te zijn van hun rol als model voor studenten tijdens hun interactie met studenten die gebruikmaken van Services die door Lightspeed Systems worden aangeboden.

Zien "Veiligheid van studenten” hieronder voor meer uitleg over onze inzet voor online veiligheid van studenten.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: We kunnen bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van bezoekers van onze sites en gebruikers van onze Services, zoals de datum en tijd van hun bezoek, het type browser dat wordt gebruikt (bijv. Chrome, Firefox, Internet Explorer), het type gebruikt besturingssysteem (bijv. Windows 7 of Mac OS), de internetprovider waarvan de bezoeker internettoegang krijgt, en geaggregeerde informatie over welke pagina's gebruikers van de site openen of bezoeken. We kunnen gegevens verzamelen voor scholen om rapporten te controleren en te genereren over de online zoekopdrachten van hun gebruikers, websites die zijn bezocht of geblokkeerd voor het bezoeken van geregistreerde webactiviteit, en geolocatie van apparaten met het oog op het herstel van activa. Daarnaast kunnen we de voltooide onboarding-taken van scholen, zoekopdrachten op onze sites, het aantal gebruikerssessies op onze websites, de stad en de staat/provincie waar we voor het laatst toegang hebben gehad tot onze Services, antwoorden op onze enquêtevragen en inhoud die op beheerde apparaten wordt geleverd, volgen. via aanpasbare velden.

We kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie van geregistreerde leden matchen met persoonlijk identificeerbare informatie (zoals de naam en titel van het lid) in onze database om de voortgang van de implementatie bij te houden, serviceproblemen op te lossen, het gebruik te analyseren en anderszins de services te volgen om verbeteringen aan te brengen.

Lightspeed Systems en haar externe serviceproviders gebruiken cookies (zowel sessiecookies als permanente cookies) en andere volgmechanismen om automatisch informatie te verzamelen, waaronder IP-adressen, sessiebronnen en andere gegevens die de toegang van Eindgebruikers tot de Services volgen. We kunnen deze informatie combineren met andere persoonlijke informatie die we van u verzamelen (en onze externe serviceproviders kunnen dit namens ons doen).

Andere gegevens: We verkrijgen contact- en zakelijke informatie die wordt gebruikt om met u te communiceren over de Services van conferenties, evenementen en webinars, verkooppartners en openbare registers.

Werknemers- en werkgelegenheidstoepassingen: Zie onze Privacybeleid voor sollicitanten en werknemers

Clear GIF's, pixeltags en andere technologieën: Clear GIF's (ook bekend als webbakens, webbugs of pixeltags) zijn kleine afbeeldingen met een unieke identifier, die qua functie vergelijkbaar zijn met cookies. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, worden clear GIF's onzichtbaar op webpagina's ingebed. We kunnen clear GIF's gebruiken in verband met Diensten geleverd door Lightspeed Systems om, onder andere, de activiteiten van bezoekers te volgen, ons te helpen bij het beheren van inhoud en het samenstellen van statistieken over het gebruik van de site. Wij en onze externe serviceproviders gebruiken ook duidelijke GIF's in HTML-e-mails aan onze klanten om ons te helpen de responspercentages van e-mails te volgen, te identificeren wanneer onze e-mails worden bekeken en bij te houden of onze e-mails worden doorgestuurd.

We gebruiken of kunnen de gegevens gebruiken die zijn verzameld via cookies, logbestanden, apparaat-ID's en clear GIF's om (a) informatie te onthouden, zodat een gebruiker deze bij volgende bezoeken niet opnieuw hoeft in te voeren; (b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie verstrekken; (c) de effectiviteit van onze Services bewaken; (d) geaggregeerde statistieken bijhouden, zoals het totale aantal bezoekers, het verkeer en het gebruik op onze website en onze Services; (e) technologische problemen diagnosticeren of oplossen; en (f) gebruikers helpen efficiënt toegang te krijgen tot informatie nadat ze zich hebben aangemeld.

Analyse van derden: We gebruiken geautomatiseerde apparaten, applicaties en andere middelen, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze Lightspeed Systems-websites en -services te evalueren. We gebruiken deze tools om ons te helpen onze Services, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. We gebruiken deze NIET voor remarketing. Deze entiteiten kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om hun diensten uit te voeren. Advertentienetwerken van derden mogen nooit informatie verzamelen over de gebruikers van onze websites of Diensten.

Niet traceren: Momenteel herkennen onze systemen geen "do-not-track"-verzoeken van browsers. U kunt echter bepaalde tracking uitschakelen, zoals besproken in deze sectie (bijvoorbeeld door cookies uit te schakelen).

Gegevensbeheerder: Door Lightspeed Systems-informatie te verstrekken via onze website, beurs, Lightspeed Systems-evenement, Partner-evenement, e-mail, telefoon, chat of ondersteuningsaanvraag, machtigt u Lightspeed Systems om als de gegevensbeheerder te dienen.

Data Processor: Door een licentie te verlenen voor het gebruik van Lightspeed Systems-services, machtigt u Lightspeed Systems om op te treden als de gegevensverwerker voor de gelicentieerde services.

Lightspeed Systems voldoet aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA, zie FTC voldoet aan de veelgestelde vragen over COPPA) en de Student Privacy Pledge (studentprivacypledge.org) om de online veiligheid van kinderen te waarborgen. Studentenaccounts worden alleen verstrekt via een geverifieerde docent, school of onderwijsorganisatie. Scholen stemmen ermee in om alle noodzakelijke rechten en toestemmingen te verkrijgen en te behouden, inclusief toestemmingen vereist door COPPA, hetzij van een eindgebruiker of, indien nodig, de ouder of wettelijke voogd van de eindgebruiker, om Lightspeed in staat te stellen het Lightspeed-systeem te leveren en te verbeteren en te verzamelen en te ontvangen gebruikersgegevens om de Diensten te kunnen leveren. Lees hier de COPPA-kennisgeving van Lightspeed.

We voldoen aan de onderstaande richtlijnen en gaan akkoord met:

 • Verzamel GEEN online contactgegevens zonder de toestemming van een ouder of een gekwalificeerde opvoeder of onderwijsinstelling.
 • GEEN persoonlijk identificeerbare offline contactgegevens verzamelen.
 • GEEN persoonlijk identificeerbare informatie verspreiden onder derden, anders dan Overheidsfunctionarissen (zoals hieronder gedefinieerd) op de hieronder beschreven manier, zonder voorafgaande toestemming van de ouders.
 • NIET verleiden door het vooruitzicht van een speciaal spel, prijs of andere activiteit of om meer informatie te onthullen dan nodig is om aan de activiteit deel te nemen.
 • GEEN studentinformatie gebruiken of openbaar maken voor gedragsgerichte advertenties op studenten.
 • Bouw GEEN persoonlijk profiel van een student op, behalve voor het ondersteunen van geautoriseerde onderwijs- / schooldoeleinden.

We kunnen persoonlijke informatie delen met:

 • Bedrijven of derden waarbij Lightspeed Systems is aangesloten om een transactie of dienst te faciliteren die de School heeft geïnitieerd of aangevraagd;
 • Agenten en serviceproviders die namens ons optreden om onze services te ondersteunen, zoals technologiediensten (bijv. Webhosting- en analysediensten);
 • Anderen, zoals ouders, leerkrachten, beheerders of ander schoolpersoneel onder leiding van de school of om de service te faciliteren die de school heeft geïnitieerd of aangevraagd (afhankelijk van de momenteel geselecteerde services van een school);
 • Uw toestemming of de toestemming van (of op aanwijzing van) een ouder, voogd of in aanmerking komende student;
 • Een derde partij in verband met of tijdens onderhandelingen over een bedrijfsoverdracht, in welk geval de ontvanger onderworpen zal zijn aan dezelfde verplichtingen; en
 • Derden, zoals wetshandhavers, eerstehulpverleners, staats- of federale meldingsinstanties, zoals het National Center for Missing and Exploited Children, of andere functionarissen ('Overheidsfunctionarissen') wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit wordt opgelegd door onze interne escalatiebeleid, dat naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd, of wanneer we te goeder trouw geloven dat het nodig is om te voldoen aan een wettelijk, wetshandhavings- of regelgevingsproces, zoals om te reageren op een bevel, dagvaarding, gerechtelijk bevel, of andere toepasselijke wet- en regelgeving; actie ondernemen in verband met een noodsituatie op het gebied van gezondheid of veiligheid; onze overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden​of bescherm Lightspeed Systems, onze gebruikers, klanten of anderen.

We kunnen alle informatie die via de Services is verzameld, samenvoegen en/of de-identificeren, zodat dergelijke informatie niet langer aan u of uw apparaat kan worden gekoppeld ("Geaggregeerde/niet-geïdentificeerde informatie"). Geaggregeerde/niet-geïdentificeerde informatie kan worden gebruikt om de demografische samenstelling van ons gebruikersbestand te bepalen en om statistieken en algemene marktinformatie over Lightspeed Systems te verspreiden. We kunnen geaggregeerde/niet-geïdentificeerde informatie voor elk doel gebruiken, overdragen of bekendmaken, inclusief om de Services te beschrijven aan potentiële partners en andere derde partijen en voor andere wettige doeleinden.

We gebruiken persoonlijke informatie niet voor andere commerciële doeleinden.

Verder erkent Lightspeed Systems zijn potentiële aansprakelijkheid bij het doorgeven van gegevens van EU-individuen die zijn ontvangen op grond van het EU-US Privacy Shield. Een persoon heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten over naleving van het Privacy Shield die niet worden opgelost door een van de andere Privacy Shield-mechanismen. Raadpleeg Bijlage I van het privacyschild voor aanvullende informatie.

In bepaalde delen van de Services stelt Lightspeed Systems aankondigingen, e-mail, chat, opiniepeilingen, forums, discussies en / of nieuwsgroepen beschikbaar. Onthoud alstublieft dat alle informatie die in deze gebieden wordt onthuld, openbare informatie wordt en dat u voorzichtig moet zijn wanneer u besluit om uw persoonlijke of andere informatie op deze of enige andere openbaar beschikbare site openbaar te maken. En als u ongepaste inhoud ziet die door een andere gebruiker is gepost, meld die informatie dan aan ons zodat we de post kunnen beoordelen en dienovereenkomstig kunnen reageren.

Voor gegevens die we verzamelen via onze producten

Volwassen eindgebruikers van door Lightspeed Systems geleverde diensten dienen contact op te nemen met hun onderwijsinstelling of andere organisatie die de diensten levert over hun recht op toegang tot hun gegevens die zijn verzameld en gebruikt door Lightspeed Systems en verzoeken om vergeten te worden, elektronische kopieën van gegevens, verzoeken om gegevensverwijdering, gegevensdepersonalisatie en /of gegevens die niet beschikbaar zijn via uw accountlogin. Scholen kunnen accountgegevens openen en bijwerken en Services wijzigen door in te loggen op een beheerdersaccount. Volwassen eindgebruikers hebben mogelijk toegang tot hun informatie die is verzameld tijdens het maken van een account en kunnen deze wijzigen door te kiezen voor de optie 'accountgegevens bewerken' of andere vergelijkbare functionaliteit die wordt aangeboden in de Services. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze te wijzigen, logt u in op uw account via de Services. Eindgebruikers en bezoekers kunnen ervoor kiezen om toekomstige elektronische promotionele mailings van Lightspeed Systems niet meer te ontvangen door de uitschrijfprocedures te volgen die in de mailing worden vermeld

Leerlinggegevens: Eindgebruikers van studenten van Diensten geleverd door Lightspeed Systems en hun ouders dienen contact op te nemen met hun onderwijsinstelling of andere organisatie die de Diensten levert over toegang tot de persoonlijke informatie die door die instelling is verzameld, waaronder verzoeken om vergeten te worden, verzoeken om gegevens, verzoeken om gegevensverwijdering en/ of gegevensdepersonalisatie.

Cookies verwijderen of uitschakelen: De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browseropties bewerken om ze in de toekomst te blokkeren. Het Help-gedeelte van de werkbalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw computer nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u op de hoogte stelt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Eindgebruikers van diensten geleverd door Lightspeed Systems die cookies uitschakelen, kunnen door bepaalde delen van onze sites bladeren, maar sommige functies werken mogelijk niet.

Gegevensoverdracht: Licentiehouders van Lightspeed Systems-producten kunnen schriftelijk verzoeken om de door hen verstrekte gegevens in elektronische vorm aan hen terug te sturen. Binnen een redelijke termijn zal Lightspeed Systems de gegevens retourneren die door de licentiehouder zijn verstrekt voor de producten waarvoor ze een licentie hebben gekregen.

Personen die informatie hebben verstrekt via onze websites, Beurs, Lightspeed Systems-evenement, Partnerevenement, e-mail of telefoontje, kunnen schriftelijk verzoeken om de gegevens die ze hebben verstrekt in elektronische vorm aan hen terug te sturen. Lightspeed Systems zal de verstrekte gegevens binnen een redelijke termijn retourneren.

Voor gegevens die we verzamelen van bezoekers van onze websites

Accountinformatie en instellingen: Volwassen eindgebruikers en bezoekers van de Lightspeed Systems-websites hebben recht op toegang tot de gegevens die zijn verzameld en gebruikt door Lightspeed Systems. Om verzoeken in te dienen om toegang te krijgen tot of accountinformatie te wijzigen, vergeten te worden, elektronische kopieën van gegevens, gegevensverwijdering en/of gegevensdepersonalisatie, gelieve neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Eindgebruikers en bezoekers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige promotionele elektronische mailings van Lightspeed Systems door de uitschrijfprocedures te volgen die in de mailing worden vermeld.

Gegevens van kinderen: Lightspeed Systems vraagt of probeert niet bewust informatie van kinderen te verzamelen via haar websites. We vragen iedereen onder de 13 jaar onze websites niet te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u vragen of opmerkingen heeft, als u de persoonlijke informatie die door een kind is ingediend, wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u nog andere vragen of opmerkingen heeft over de informatie die u van ons ontvangt of de informatie die we van u verzamelen.

Privacyinformatie voor inwoners van Californië

De Californische wet vereist dat we aanvullende informatie verstrekken over uw rechten met betrekking tot uw "persoonlijke informatie" (zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA)).

In veel gevallen, als u een inwoner van Californië bent, staat de CCPA u toe om bepaalde verzoeken te doen over uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder, tenzij bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn, staat de CCPA u toe ons te verzoeken om:

 • U te informeren over de categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen of vrijgeven; de categorieën van bronnen van dergelijke informatie; het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw persoonlijke informatie; en de categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen/openbaar maken.
 • Geef toegang tot en/of een kopie van bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben.
 • Verwijder bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben.
 • U informatie verstrekken over bepaalde financiële prikkels die wij u bieden, indien van toepassing.

U hebt ook bepaalde rechten onder de CCPA om niet onderworpen te zijn aan bepaalde negatieve gevolgen voor het uitoefenen van CCPA-rechten.

We behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op een verzoek, dat op zijn minst, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie die u vraagt en het soort verzoek dat u doet, het verifiëren van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer kan omvatten , of andere informatie. U mag ook een gemachtigde aanwijzen om namens u bepaalde verzoeken in te dienen. Om een gevolmachtigde te kunnen verifiëren, moet u de gevolmachtigde een ondertekende, schriftelijke toestemming geven om dergelijke verzoeken te doen of een volmacht geven. We kunnen ook contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren voordat we het verzoek van de gemachtigde agent verwerken.

Houd er rekening mee dat bepaalde informatie onder de wetgeving van Californië kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. We hebben bijvoorbeeld bepaalde informatie nodig om de Services aan u te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dus we zouden uw verzoek om de informatie te verwijderen moeten afwijzen of, als we wettelijk toestemming hebben om deze te verwijderen, moeten we onze levering van de Services aan u beëindigen nadat u deze hebt verwijderd. Als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten onder de Californische wetgeving of deze wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: [email protected] of schrijf ons via de contactgegevens in de "Contact opnemen met Lightspeed Systems” hieronder.

Hoe en wanneer we uw verzoek moeten behandelen?

We zullen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek binnen 10 dagen bevestigen en informatie verstrekken over hoe we uw verzoek zullen verwerken.

We zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u uitleggen waarom en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u de redenen voor onze weigering uitleggen.

We brengen geen kosten in rekening om uw verifieerbare verzoek te verwerken of erop te reageren, tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Met betrekking tot schoolgegevens moeten consumenten verzoeken om de toepasselijke rechten uit te oefenen richten aan de school namens wie wij de gegevens verwerken. Als we een verzoek van een consument rechtstreeks met betrekking tot schoolgegevens ontvangen, zullen we u ofwel waarschuwen om uw verzoek door te verwijzen naar de betreffende school of dat verzoek door te verwijzen naar de juiste school en wachten op de instructies van elke school over hoe hiermee om te gaan.

Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Californiërs

Gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid hebben we alle categorieën persoonlijke informatie verzameld (en blijven verzamelen) die worden beschreven in de "Uw gegevens: hoe we informatie verzamelen en gebruiken” van ons privacybeleid en vermeld in de onderstaande tabel. De bronnen waaruit we informatie over u verzamelen, omvatten bijvoorbeeld u, scholen, serviceproviders, andere gebruikers, applicaties van derden, analyseproviders, cookies en trackingtechnologieën, onderzoekspartners, gerelateerde entiteiten en gelieerde ondernemingen, ontwikkelaarspartners, uw interactie met ons op onze sociale mediakanalen en marketingpartners.

De "Uw gegevens: hoe we informatie verzamelen en gebruiken” van dit privacybeleid legt ook uit hoe en waarom we uw persoonlijke informatie gebruiken. Over het algemeen gebruiken we uw informatie om onze Services en gerelateerde services te leveren, zoals lidmaatschap van gebruikersgroepen en evenementregistratie, communicatie te verzenden, transacties aan te gaan, de Services te personaliseren, de Services te analyseren, onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren, juridische voorwaarden af te dwingen en te verdedigen onze rechten, onderzoeken en voorkomen van beveiligingsproblemen, fraude en misbruik, voldoen aan wetten en zoals beschreven bij het verzamelen van uw informatie.

We delen bepaalde persoonlijke informatie zoals uiteengezet in “Derden: hoe we uw informatie kunnen delen” en in de onderstaande grafiek, en we staan derden toe om bepaalde informatie over uw activiteit te verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies, zoals uitgelegd in de “Uw gegevens: hoe we informatie verzamelen en gebruiken" sectie.

Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor de "verkoop" van hun persoonlijke gegevens. We "verkopen" geen persoonlijke informatie van inwoners van Californië onder de CCPA, op basis van ons huidige begrip van de definitie van verkopen. We delen bepaalde informatie zoals uiteengezet in "Uw gegevens: hoe we informatie verzamelen en gebruiken” en in de onderstaande grafiek, en zoals ook uitgelegd in die sectie, staan we derden toe om bepaalde informatie over uw activiteit te verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid hebben we de volgende persoonlijke informatie over inwoners van Californië bekendgemaakt:

Categorie van persoonlijke informatie verzameld door Lightspeed Categorieën van derden waaraan de informatie is verstrekt voor een zakelijk doel
ID's, zoals echte naam, gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID of andere soortgelijke identificatiegegevens.
 • Serviceproviders die namens ons functies uitvoeren, zoals gegevensopslag- en hostingproviders, e-mail- en meldingsproviders, netwerk- en systeembeheerproviders, communicatietools, IT-ondersteuningsproviders, CRM-providers, betalingsproviders en wederverkopers van onze Services (“Serviceproviders ”)
 • Schoolpersoneel
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Contact- en accountregistratiegegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, functietitel of andere contactgegevens.
 • Dienstverleners
 • Schoolpersoneel
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Klantenservice informatie, zoals vragen en andere berichten die u aan ons richt en samenvattingen of spraakopnamen van uw interacties met de klantenservice.
 • Dienstverleners
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Zakelijke en commerciële informatie, zoals functie, titel, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer, grootte, locatie en behoeften van uw school, gegevens over gekochte of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen.
 • Dienstverleners
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Financiële informatie, zoals creditcard- of bankrekeninggegevens.
 • Dienstverleners
Apparaatinformatie en ID's, zoals IP-adres, browsertype en -taal, besturingssysteem, platformtype, apparaattype en software- en hardwarekenmerk.
 • Dienstverleners
 • Schoolpersoneel
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Verbindings- en gebruiksgegevens, zoals bestemmingspagina's, browse-activiteit, inhoud of advertenties die zijn bekeken en aangeklikt, data en tijden van toegang, bekeken pagina's, tijd besteed aan elke pagina, zoektermen, informatie over netwerkwebverkeer (inclusief verkeer van een specifieke gebruiker), informatie over bestanden die u downloadt, domeinnamen, formulieren die u volledig of gedeeltelijk invult, uploads of downloads, of u nu een e-mail opent en uw interactie met e-mailinhoud, toegangstijden, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie, en sensorische en telemetrische gegevens.
 • Dienstverleners
 • Schoolpersoneel
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Geolocatiegegevens, indien ingeschakeld door de school, zoals stad, staat, land en postcode die is gekoppeld aan uw IP-adres of is afgeleid via Wi-Fi-triangulatie, en met uw toestemming in overeenstemming met de instellingen van uw mobiele apparaat, en nauwkeurige geolocatie-informatie van GPS- gebaseerde functionaliteit op uw mobiele apparaten. Houd er rekening mee dat voor sommige locatiegebaseerde services uw persoonlijke gegevens nodig kunnen zijn om de functie te laten werken zoals bedoeld.
 • Dienstverleners
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden
Andere informatie, zoals alle andere informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt in verband met uw gebruik van de Services.
 • Dienstverleners
 • Schoolpersoneel
 • Aanbieders van gegevensanalyse
 • Andere personen, diensten en partners op uw verzoek of met uw toestemming
 • Entiteiten die betrokken zijn bij feitelijke of potentiële belangrijke zakelijke transacties
 • Derden voor juridische doeleinden

Californië "Shine the Light"-onthulling

De Californische "Shine the Light"-wet geeft inwoners van Californië het recht om onder bepaalde omstandigheden af te zien van het delen van bepaalde categorieën persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd in de Shine the Light-wet) met derden voor hun directmarketingdoeleinden. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor hun eigen directmarketingdoeleinden in de zin van die wet.

Aanvullende kennisgeving voor inwoners van Nevada

Volgens de wetgeving van Nevada kunnen bepaalde inwoners van Nevada zich afmelden voor de "verkoop" van "gedekte informatie" (zoals een dergelijke term is gedefinieerd in de wetgeving van Nevada) tegen een geldelijke vergoeding aan een persoon, zodat die persoon dergelijke informatie in licentie kan geven of aan andere personen kan verkopen. "Gedekte informatie" omvat voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer of een identificatiecode waarmee fysiek of online contact kan worden opgenomen met een specifieke persoon. We houden ons niet bezig met dergelijke activiteiten vanaf de ingangsdatum van dit privacybeleid; als u echter een inwoner van Nevada bent die goederen of diensten van ons heeft gekocht of gehuurd, kunt u een verzoek indienen om u af te melden voor de verkoop van uw gedekte informatie onder de wetgeving van Nevada door ons een e-mail te sturen op [email protected]. Houd er rekening mee dat we redelijke stappen kunnen ondernemen om uw identiteit en de authenticiteit van het verzoek te verifiëren.

Opslag: Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op servers op locaties die speciaal zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de server of de gegevens ervan. Lightspeed Systems hanteert strikte administratieve, technische en fysieke procedures om informatie die op onze servers is opgeslagen te beschermen. Toegang tot informatie is beperkt door middel van inloggegevens tot die werknemers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Verwerken: Industriestandaard Secure Socket Layer (SSL)-coderingstechnologie wordt gebruikt om het accountregistratieproces te beveiligen. Andere beveiligingsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gegevensversleuteling, firewalls, tweefactorauthenticatie en fysieke toegangscontrole.

Praktijken: We hebben procedures en praktijken ingevoerd en onderhouden deze om de gegevensbeveiliging te waarborgen. Deze omvatten een Data Governance-team, Beveiligingsbeleid, Privacybeleid, Incident Response Plan, Privacy/Security by Design, Vendor Assessments, Security Assessments en regelmatige specifieke beveiligingstrainingen.

Houd er rekening mee dat ondanks onze inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. We hebben best practices geïmplementeerd om zowel uw gegevens als onze gegevens te beschermen, maar we garanderen of garanderen niet dat deze maatregelen perfect zijn.

Als we een inbreuk op de beveiliging ontdekken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen volgens ons Incident Response Plan of volgens de geldende overeenkomsten voor gegevensverwerking / -deling. Afhankelijk van waar u woont, heeft u mogelijk het wettelijke recht om schriftelijk een kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging te ontvangen.

Voor meer informatie over onze gegevensbeveiligingspraktijken kunt u terecht op onze Beveiliging en naleving bladzijde.

We bewaren gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Na beëindiging of deactivering van een schoolaccount kan Lightspeed Systems profielinformatie en inhoud bewaren voor een commercieel redelijke tijd voor back-up-, archiverings- of controledoeleinden, maar alle leerlinggegevens die aan de school zijn gekoppeld, worden verwijderd in overeenstemming met het Lightspeed Systems-beleid voor het verwijderen van gegevens, of in overeenstemming met actieve DPA, DSA of SLA. We kunnen geaggregeerde / niet-geïdentificeerde informatie bijhouden, inclusief gebruiksgegevens, voor analysedoeleinden.

Als u vragen heeft over het bewaren of verwijderen van gegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

We zijn op de hoogte van het besluit van 16 juli 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat het EU-VS-privacyschild ongeldig maakte. Lightspeed Systems zal met haar klanten samenwerken en de juiste contracten bijwerken om standaardcontractbepalingen (documenten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor gebruik in situaties met grensoverschrijdende gegevensoverdracht) op te nemen in Lightspeed Systems. We houden ons aan onze verplichtingen onder de standaardcontractbepalingen die we met onze klanten hebben ondertekend. In sommige gevallen kunnen klanten ook persoonsgegevens doorgeven aan Lightspeed Systems vanuit het VK of de Europese Economische Ruimte op basis van afwijkingen op grond van artikel 49 van de AVG. Zoals wettelijk vereist, zal Lightspeed Systems blijven voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot gegevens die zijn ontvangen onder de EU-VS-privacyschild.

Kaderconformiteit: Lightspeed Systems voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten op basis van Privacy Shield . Lightspeed Systems heeft bij het ministerie van Handel gecertificeerd dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes van kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbeperking, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificeringspagina te bekijken naar: www.privacyshield.gov.

Geschillenbeslechting: In overeenstemming met de EU-VS-privacyschildprincipes verbindt Lightspeed Systems zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Lightspeed Systems via:

Lightspeed Systems Privacyafdeling
2500 Bee Cave Road, Suite 350
Austin, TX 78746

Lightspeed Systems heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door BBB National Programs. Krijgt u geen tijdige bevestiging van uw klacht, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, ga dan naar https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ voor meer informatie en het indienen van een klacht. Deze service wordt u gratis aangeboden.

Lightspeed Systems is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

Inwoners van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben recht op bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie die we over hen bewaren. Behoudens eventuele uitzonderingen waarin de wet voorziet, zijn hun rechten als volgt:

 • Recht op toegang en overdraagbaarheid: het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, samen met bepaalde gerelateerde informatie, en om die informatie te ontvangen in een veelgebruikt formaat en om deze over te dragen aan een andere gegevensbeheerder;
 • Recht op rectificatie: het recht om rectificatie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen wanneer die persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is;
 • Recht op wissing: het recht om wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Recht op beperking: het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie door ons te verkrijgen, zoals wanneer de juistheid van de persoonlijke informatie door u wordt betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van die persoonlijke informatie te verifiëren informatie;
 • Recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor directmarketingdoeleinden, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing; en
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Consumenten in de EU en het VK kunnen een verzoek indienen op grond van hun rechten onder de AVG door contact met ons op te nemen via [email protected]

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Europese vertegenwoordiger

 Op grond van artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Lightspeed Systems het Europees Bureau voor Gegevensbescherming (EDPO) aangesteld als haar AVG-vertegenwoordiger in de EU. U kunt contact opnemen met EDPO over zaken met betrekking tot de AVG:

Algemene verordening gegevensbescherming in het VK (AVG) – Vertegenwoordiger in het VK

Op grond van artikel 27 van de VK AVG heeft Lightspeed Systems EDPO UK Ltd aangesteld als haar VK AVG-vertegenwoordiger in het VK. U kunt contact opnemen met EDPO UK met betrekking tot zaken die betrekking hebben op de Britse AVG:

 • door het online aanvraagformulier van EDPO te gebruiken: https://edpo.com/uk-gdpr-data-request/
 • door te schrijven naar EDPO UK op 8 Northumberland Avenue, LondonWC2N 5BY, Verenigd Koninkrijk

We vertrouwen op verschillende rechtsgrondslagen om gegevens te verwerken:

 • Toestemming geven om gegevens te verwerken in elk verzoek dat u bij ons indient om u als onze (potentiële) klant relevante, gevraagde diensten te verlenen. U kunt uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in het gedeelte "Contact opnemen met Lightspeed Systems", waarna we uw verzoek zullen verifiëren.
 • Gerechtvaardigd belang voor de juiste administratie en controle van onze producten en website.
 • Om een contract met onze klanten na te komen om hen de diensten te verlenen waarop ze zich voor een bepaalde periode hebben geabonneerd.

We kunnen dit privacybeleid periodiek bijwerken om rekening te houden met wijzigingen in onze verzameling en/of verwerking van persoonlijke gegevens, en zullen het bijgewerkte privacybeleid op onze website plaatsen, met een "Laatst gewijzigd"-datum onderaan de pagina. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om deze te bekijken voordat u ervoor kiest om onze producten te blijven gebruiken.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de informatie die we van u verzamelen of de Services, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf naar:

Functionaris voor gegevensbescherming: John Genter
Lightspeed Systems Privacyafdeling
12013 Fitzhugh Rd.
Austin, TX 78736, VS

In het geval dat u zich zorgen maakt over hoe de gegevens die u aan Lightspeed Systems hebt verstrekt via de Services zijn gebruikt, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres. Lightspeed Systems neemt alle zorgen over privacy en het gebruik van gegevens zeer serieus en zal proberen om binnen twee werkdagen te antwoorden om het onderzoek naar uw zorgen te starten.

Wij zijn een Consortium voor privacy van studentengegevens ondertekenaar, en hebben de Privacybelofte voor studenten.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2022. Ingangsdatum: 23 juni 2022.

 

Herontdek het geïnspireerde en interactieve klaslokaal voor leren op afstand, hybride en persoonlijk. Lightspeed Classroom Management™ geeft docenten realtime zichtbaarheid en controle over de digitale werkruimten en online activiteiten van hun leerlingen.

 • Zorg ervoor dat alle studenten alleen het juiste online curriculum gebruiken, precies wanneer ze het zouden moeten gebruiken.
 • Duw doorgelichte curriculumlinks tegelijkertijd naar alle studenten.
 • Blokkeer ongepaste of afleidende websites en apps.

Zorg voor schaalbaar en efficiënt beheer van leerapparatuur. Het Lightspeed Mobile Device Management™-systeem zorgt voor veilig en beveiligd beheer van leermiddelen voor studenten met realtime zichtbaarheid en rapportage die essentieel zijn voor effectief afstandsonderwijs.

 • Een gecentraliseerde, cloudgebaseerde oplossing voor oneindig schaalbare apparaat-, applicatie- en beleidscontroles
 • Selfservice-app-bibliotheek, waar docenten en studenten
  kan toegang krijgen tot goedgekeurd curriculum en leerhulpmiddelen en deze installeren
 • Implementeer, wijzig en trek honderden beleidsregels en educatieve applicaties op afstand in, terwijl de typische downtime en kosten worden verminderd

Voorkom zelfmoorden, cyberpesten en schoolgeweld. Lightspeed Alert™ ondersteunt districtsbeheerders en geselecteerd personeel met geavanceerde AI om potentiële bedreigingen te detecteren en te melden voordat het te laat is.

 • Menselijke beoordeling
 • Realtime waarschuwingen die tekenen van een potentiële dreiging signaleren
 • Snel ingrijpen voordat zich een incident voordoet.
 • Activiteitenlogboeken bieden inzicht in online activiteiten voor en na een gemarkeerde gebeurtenis

Bescherm studenten tegen schadelijke online inhoud. Lightspeed Filter™ is de best-in-class oplossing die fungeert als een solide barrière tegen ongepaste of illegale online inhoud om de online veiligheid van studenten 24/7 te garanderen.

 • Aangedreven door de meest uitgebreide database in de branche, gebouwd door 20 jaar webindexering en machine learning.
 • Zorgen voor CIPA-compliance
 • Blokkeer miljoenen ongepaste, schadelijke en onbekende sites, afbeeldingen en video's, waaronder YouTube
 • Houd ouders op de hoogte met het Lightspeed Parent Portal™

Krijg volledig inzicht in het online leren van studenten. Lightspeed Analytics™ geeft districten robuuste gegevens over de effectiviteit van alle tools die ze implementeren, zodat ze een strategische benadering van hun technologiestack kunnen volgen en de rapportage kunnen stroomlijnen.

 • Volg de adoptie en gebruikstrends van onderwijstechnologie, elimineer redundantie en verhoog de ROI
 • Monitor app- en contentconsumptie om vroege acceptatie en effectief gebruik te vergemakkelijken
 • Risico's beoordelen met inzicht in de privacy van studentengegevens en naleving van de beveiliging